ประวัติดาราดาราไทย 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 17:47

ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์ (ชมพู่)

ชื่อจริง : ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์
ชื่อเล่น : ชมพู่
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://instagram.com/chompoo_konbai