ประวัติดาราดาราไทย 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:57

เจ๋ง เดชา โคนาโล (เจ๋ง)

ชื่อจริง : เจ๋ง เดชา โคนาโล
ชื่อเล่น : เจ๋ง
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://instagram.com/jengkonalo