ประวัติดาราดาราไทย 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:20

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (ปู)

ชื่อจริง : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
ชื่อเล่น : ปู
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -