ประวัติดาราดาราไทย 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:49

แพรวพราว แสงทอง (แพรวพราว)

ชื่อจริง : แพรวพราว แสงทอง
ชื่อเล่น : แพรวพราว
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://www.facebook.com/prawprowka