ประวัติดาราดาราไทย 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 18:01

ลีน่า ยารีนา (ลีน่า)

ชื่อจริง : ลีน่า ยารีนา
ชื่อเล่น : ลีน่า
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -