ประวัติดาราดาราไทย 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 17:20

รัดเกล้า อามระดิษ (รัดเกล้า)

ชื่อจริง : รัดเกล้า อามระดิษ
ชื่อเล่น : รัดเกล้า
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -