ประวัติดาราดาราไทย 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 00:39

โสภิดา ศิริวัฒนานุกูล (ใบหม่อน)

ชื่อจริง : โสภิดา ศิริวัฒนานุกูล
ชื่อเล่น : ใบหม่อน
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -