ประวัติดาราดาราไทย 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 20:06

จิรทีปต์ แซ่โง้ว (ไก่)

ชื่อจริง : จิรทีปต์ แซ่โง้ว
ชื่อเล่น : ไก่
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -