ประวัติดาราดาราไทย 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 20:03

พสิษฐ์ ธนชัยบุญยรัตน์ (ออดี้)

ชื่อจริง : พสิษฐ์ ธนชัยบุญยรัตน์
ชื่อเล่น : ออดี้
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://instagram.com/audythailand