ประวัติดาราดาราไทย 21 เมษายน 2558 เวลา 06:37

กีรติ ศิวะเกื้อ (โอ๊ค)

ชื่อจริง : กีรติ ศิวะเกื้อ
ชื่อเล่น : โอ๊ค
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://instagram.com/oak_keerati