ประวัติดาราดาราไทย 21 เมษายน 2558 เวลา 05:57

บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ (มิค)

ชื่อจริง : บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ
ชื่อเล่น : มิค
เกิดเมื่อ : วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2521
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
http://www.facebook.com/mickbaromvudhhttps://instagram.com/mickbaromvudh