ประวัติดาราดาราไทย 21 เมษายน 2558 เวลา 05:51

วิริยะ พงษ์อาจหาญ (อุ๊บ)

ชื่อจริง : วิริยะ พงษ์อาจหาญ
ชื่อเล่น : อุ๊บ
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -