ประวัติดาราดาราไทย 21 เมษายน 2558 เวลา 06:16

วรวุฒิ นิยมทรัพย์ (โอ๊ต)

ชื่อจริง : วรวุฒิ นิยมทรัพย์
ชื่อเล่น : โอ๊ต
เกิดเมื่อ : วันพุธที่ 22 กันยายน 2514
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -