ประวัติดาราดาราไทย 8 เมษายน 2558 เวลา 13:22

สวัสดิ์ สารคาม (สวัสดิ์)

ชื่อจริง : สวัสดิ์ สารคาม
ชื่อเล่น : สวัสดิ์
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -