ประวัติดาราดาราไทย 7 เมษายน 2558 เวลา 18:03

รดิต รัตนโอภาสกุล (เต้ย)

ชื่อจริง : รดิต รัตนโอภาสกุล
ชื่อเล่น : เต้ย
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -