ประวัติดาราดาราไทย 6 เมษายน 2558 เวลา 14:29

สมชาย ตรุพิมาย (อาจารย์พล)

ชื่อจริง : สมชาย ตรุพิมาย
ชื่อเล่น : อาจารย์พล
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -