ประวัติดาราดาราไทย 6 เมษายน 2558 เวลา 11:11

วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ (น็อต)

ชื่อจริง : วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์
ชื่อเล่น : น็อต
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -