ประวัติดาราดาราไทย 5 เมษายน 2558 เวลา 11:10

ลฎาภา รัชตะอมรโชติ (เชอรี่)

ชื่อจริง : ลฎาภา รัชตะอมรโชติ
ชื่อเล่น : เชอรี่
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -