ประวัติดาราดาราไทย 4 เมษายน 2558 เวลา 21:06

กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์ (กานต์)

ชื่อจริง : กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์
ชื่อเล่น : กานต์
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -