ประวัติดาราดาราไทย 31 มีนาคม 2558 เวลา 18:07

พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา (แมน)

ชื่อจริง : พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา
ชื่อเล่น : แมน
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -