ประวัติดาราดาราไทย 30 มีนาคม 2558 เวลา 09:13

จีราร์ พิทักษ์พรตระกูล (กัสจัง)

ชื่อจริง : จีราร์ พิทักษ์พรตระกูล
ชื่อเล่น : กัสจัง
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -