ประวัติดาราดาราไทย 24 มีนาคม 2558 เวลา 19:14

ชนินทร จิตปรีดา (แวน)

ชื่อจริง : ชนินทร จิตปรีดา
ชื่อเล่น : แวน
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -