ประวัติดาราดาราไทย 23 มีนาคม 2558 เวลา 17:11

ภัทรวดี ปิ่นทอง (หนูเล็ก)

ชื่อจริง : ภัทรวดี ปิ่นทอง
ชื่อเล่น : หนูเล็ก
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -