ประวัติดาราดาราไทย 20 มีนาคม 2558 เวลา 20:02

เจษฎา ลัดดาชยาพร (ปั้น)

ชื่อจริง : เจษฎา ลัดดาชยาพร
ชื่อเล่น : ปั้น
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -