ประวัติดาราดาราไทย 22 มีนาคม 2558 เวลา 10:33

ปภัสรา เตชะไพบูลย์ (กบ)

ชื่อจริง : ปภัสรา เตชะไพบูลย์
ชื่อเล่น : กบ
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -