ประวัติดาราดาราไทย 19 มีนาคม 2558 เวลา 14:39

ภูศิลป์ วารินรักษ์ (เต๋า)

ชื่อจริง : ภูศิลป์ วารินรักษ์
ชื่อเล่น : เต๋า
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -