ประวัติดาราดาราไทย 17 มีนาคม 2558 เวลา 09:35

ณัฐณิชา สกุลจารุพงศ์ (นิกกี้)

ชื่อจริง : ณัฐณิชา สกุลจารุพงศ์
ชื่อเล่น : นิกกี้
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -