ประวัติดาราดาราไทย 19 มีนาคม 2558 เวลา 14:39

วสุ ห้าวหาญ (วสุ)

ชื่อจริง : วสุ ห้าวหาญ
ชื่อเล่น : วสุ
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -