ประวัติดาราดาราไทย 18 มีนาคม 2558 เวลา 20:47

ศิรปภัสร์ เบญญวัชรเศษฐ์ (พอร์ช)

ชื่อจริง : ศิรปภัสร์ เบญญวัชรเศษฐ์
ชื่อเล่น : พอร์ช
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -