ประวัติดาราดาราไทย 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12:48

ปัญญาพล เดชสงค์ (เอเอ)

ชื่อจริง : ปัญญาพล เดชสงค์
ชื่อเล่น : เอเอ
เกิดเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2518
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://www.facebook.com/people/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%
ผลงาน :

ผลงาน
-ละคร
เจ้าสาวผัดไทย
คลื่นเหงาสาวข้างบ้าน

ภาพยนตร์
นรก(2005) ...ชด
เจ้าสาวผัดไทย(2004) ...สุรชาติ
Sexphone / คลื่นเหงา / สาวข้างบ้าน(2003) ...

อ่านเรื่องอื่นๆ