ประวัติดาราดาราไทย 13 มกราคม 2558 เวลา 15:55

มทิรา ตันติประสุต (แยม)

ชื่อจริง : มทิรา ตันติประสุต
ชื่อเล่น : แยม
เกิดเมื่อ : วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2539
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://www.facebook.com/yammatirafchttp://instagram.com/yammatira
ผลงาน :

ละครโทรทัศน์

-แค้นเสน่หา
-ไฟรักเพลิงแค้น
-หัวใจปฐพี
-ดอกไม้ใต้เมฆ
-นางทาส