ประวัติดาราดาราไทย 17 ธันวาคม 2557 เวลา 18:22

อันธิยา เลิศอัษฎมงคล (แอนนี่)

ชื่อจริง : อันธิยา เลิศอัษฎมงคล
ชื่อเล่น : แอนนี่
เกิดเมื่อ : วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2523
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
ผลงาน :

ละคร
2539 ด้วยแรงอธิษฐาน (ช่อง 7)
2539 ทายาทป๋องแป๋ง (ช่อง 7)
2540 นางละคร (ช่อง 7)
2541 ลูกตาลลอยแก้ว (ช่อง 7)
2543 แม่นากพระโขนง (ช่อง 3)
2545 พลอยล้อมเพชร (ช่อง 7)