ประวัติดาราดาราไทย 17 ธันวาคม 2557 เวลา 18:22

พรทิพย์ สกิดใจ (เอ๋)

ชื่อจริง : พรทิพย์ สกิดใจ
ชื่อเล่น : เอ๋
เกิดเมื่อ : วันพุธที่ 23 เมษายน 2523
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://instagram.com/aey_pornthip/