ประวัติดาราดาราไทย 17 ธันวาคม 2557 เวลา 18:22

ศิรินุช โรจนเสถียร (แจน)

  • 1,200 view
  • share
ชื่อจริง : ศิรินุช โรจนเสถียร
ชื่อเล่น : แจน
เกิดเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2513
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
งานอดิเรก :
-
ข้อมูลส่วนตัว :
-
ผลงาน :
-
  • 1,200 view
  • share