ประวัติดาราดาราไทย 17 ธันวาคม 2557 เวลา 18:22

อ่าง เถิดเทิง (อ่าง )

ชื่อจริง : อ่าง เถิดเทิง
ชื่อเล่น : อ่าง
เกิดเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2513
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
งานอดิเรก :
-
ข้อมูลส่วนตัว :
-
ผลงาน :
-