ประวัติดาราดาราไทย 17 ธันวาคม 2557 เวลา 18:22

พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ (อาร์ม)

ชื่อจริง : พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์
ชื่อเล่น : อาร์ม
เกิดเมื่อ : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2524
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://instagram.com/armpipat/
ข้อมูลส่วนตัว :

นักแสดงพิธีกรดีเจ