ประวัติดาราดาราไทย 17 ธันวาคม 2557 เวลา 18:22

พินทุ์สุดา ตันไพเราะห์ (บอลลูน)

ชื่อจริง : พินทุ์สุดา ตันไพเราะห์
ชื่อเล่น : บอลลูน
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
งานอดิเรก :
-
ข้อมูลส่วนตัว :

-


ผลงาน :

-