ประวัติดาราดาราไทย 17 ธันวาคม 2557 เวลา 18:22

สัญญา คุณากร (ดู๋)

ชื่อจริง : สัญญา คุณากร
ชื่อเล่น : ดู๋
เกิดเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2513
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
งานอดิเรก :
-
ข้อมูลส่วนตัว :
-
ผลงาน :
-