ประวัติดาราดาราไทย 17 ธันวาคม 2557 เวลา 18:22

ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี (ท็อป)

ชื่อจริง : ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี
ชื่อเล่น : ท็อป
เกิดเมื่อ : วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2527
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
http://instagram.com/topnathasedh
ข้อมูลส่วนตัว :

นักแสดง-นักธุรกิจ