ประวัติดาราดาราไทย 17 ธันวาคม 2557 เวลา 18:22

ญาณิน วิสมิตะนันทน์ (จีจ้า)