ประวัติดาราดาราไทย 17 ธันวาคม 2557 เวลา 18:22

อาชิรญาณ์ ภีระภัทร์กุญช์ชญา (หนูจ๋า)

ชื่อจริง : อาชิรญาณ์ ภีระภัทร์กุญช์ชญา
ชื่อเล่น : หนูจ๋า
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
งานอดิเรก :
-
ข้อมูลส่วนตัว :

-


ผลงาน :

-