ประวัติดาราดาราไทย 17 ธันวาคม 2557 เวลา 18:22

ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ (สตางค์)

ชื่อจริง : ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์
ชื่อเล่น : สตางค์
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -