ประวัติดาราดาราฮอลลีวู้ด 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:39

ไฮลี่ สไตน์เฟลด์ (ไฮลี่)

ชื่อจริง : ไฮลี่ สไตน์เฟลด์
ชื่อเล่น : ไฮลี่
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -