ประวัติดาราดาราฮอลลีวู้ด 8 มิถุนายน 2558 เวลา 10:48

เมลิสซ่า แม็คคาร์ธี่ (เมลิสซ่า)

ชื่อจริง : เมลิสซ่า แม็คคาร์ธี่
ชื่อเล่น : เมลิสซ่า
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : 1
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -