ประวัติดาราดาราเกาหลี 19 เมษายน 2558 เวลา 23:18

ปิงปิง ฟ่าน (ฟ่านปิงปิง)

ชื่อจริง : ปิงปิง ฟ่าน
ชื่อเล่น : ฟ่านปิงปิง
เกิดเมื่อ : วันพุธที่ 16 กันยายน 2524
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -