ประวัติดาราดาราอื่นๆ 22 มีนาคม 2558 เวลา 10:31

ชิงฉือ โจว (โจว ชิงฉือ)

ชื่อจริง : ชิงฉือ โจว
ชื่อเล่น : โจว ชิงฉือ
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -