ประวัติดาราดาราฮอลลีวู้ด 19 มีนาคม 2558 เวลา 14:50

เคต แบลนเชตต์ (เคต)

ชื่อจริง : เคต แบลนเชตต์
ชื่อเล่น : เคต
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -