ประวัติดาราดาราฮอลลีวู้ด 16 มีนาคม 2558 เวลา 08:49

เฟลิซิตี้ โจนส์ (เฟลิซิตี้)

ชื่อจริง : เฟลิซิตี้ โจนส์
ชื่อเล่น : เฟลิซิตี้
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -