ประวัติดาราดาราฮอลลีวู้ด 17 ธันวาคม 2557 เวลา 18:22

ฌอน คอนเนอรี่ (ฌอน)

ชื่อจริง : ฌอน คอนเนอรี่
ชื่อเล่น : ฌอน
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
ผลงาน :

ผลงานแสดง
-ค.ศ. 1959    Darby O'Gill and the Little People
-ค.ศ. 1961    The Frightened City
-ค.ศ. 1962    The Longest Day
-ค.ศ. 1962    Dr.No
-ค.ศ. 1963    From Russia With Love
-ค.ศ. 1964    Goldfinger
-ค.ศ. 1964    Woman of Straw
-ค.ศ. 1964    Marnie
-ค.ศ. 1965    Thunderball
-ค.ศ. 1965    The Hill
-ค.ศ. 1966    A Fine Madness
-ค.ศ. 1967    You Only Live Twice
-ค.ศ. 1968    Shalako
-ค.ศ. 1970    The Molly Maguires
-ค.ศ. 1971    The Anderson Tapes
-ค.ศ. 1971    Diamonds Are Forever
-ค.ศ. 1972    The Offence
-ค.ศ. 1973    Zardoz
-ค.ศ. 1974    Murder on the Orient Express
-ค.ศ. 1975    The Man Who Would Be King
-ค.ศ. 1975    The Wind and the Lion
-ค.ศ. 1976    Robin and Marian
-ค.ศ. 1977    A Bridge Too Far
-ค.ศ. 1981    Outland
-ค.ศ. 1983    Never Say Never Again
-ค.ศ. 1986    The Name of the Rose
-ค.ศ. 1986    Highlander
-ค.ศ. 1987    The Untouchables
-ค.ศ. 1988    The Presidio
-ค.ศ. 1989    Indiana Jones and the Last Crusade
-ค.ศ. 1990    The Hunt for Red October
-ค.ศ. 1992    Medicine Man
-ค.ศ. 1993    Rising Sun
-ค.ศ. 1995    Just Cause
-ค.ศ. 1996    Dragonheart
-ค.ศ. 1996    The Rock
-ค.ศ. 1998    The Avengers
-ค.ศ. 1999    Entrapment
-ค.ศ. 2000    Finding Forrester
-ค.ศ. 2003    The League of Extraordinary Gentlemen