ประวัติดาราดาราฮอลลีวู้ด 17 ธันวาคม 2557 เวลา 18:22

คริสเตน สจ๊วต (คริสเตน)

ชื่อจริง : คริสเตน สจ๊วต
ชื่อเล่น : คริสเตน
เกิดเมื่อ : วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2533
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://twitter.com/_krisjstewart
ผลงาน :

-The Safety of Objects 
-Panic Room
-Cold Creek Manor
-Catch That Kid
-Undertow
-Speak (2004)
-Zatura 
-The Fierce People 
-The Massenger
-In The Land of Women 
-Into The Wild
-What Just Happen
-The Cake Eater
-The Yellow Handkerchief 
-Twilight